Kādas ir domēnu zonas?

Interneta attīstības sākumā domēnu zonas tika izveidotas valdību organizāciju vai internacionālās nozīmes kompāniju tīmekļa resursiem. Tad domēna vārdi tika ierobežoti ar otro līmeni, piemēram, symbolics.com.

Pēc tam parādījās jaunas zonas, kas tika izplatītas pēc ģeopolitiskā principā. Katrai valstij ir noteikta konkrēta domēna zona no diviem latīņu burtiem. Piemēram, 1990. gadā tika reģistrēta PSRS pirmā domēnu zona. SU (Soviet Union). Latvija tad jau bija ceļā uz savu neatkarību. Starp citu, – .SU domēni joprojām pastāv un tos administrē Krievija.

Taču, palielinoties interneta vietņu skaitam, radās problēma – interesantie, spilgtie un aizraujošie otrā līmeņa domēni strauji beidzās. Tā rezultātā parādījās apakšdomēni – nākamo hierarhijas līmeņu domēni (trešais un augstākais), kā arī jaunās domēnu zonas.

Domēna zonas iedalās trīs galvenajos veidos: nacionālās, starptautiskās un tematiskās.

Nacionālās zonas.

Nacionālā domēna zona ir teritorija, kas piešķirta konkrētai valstij. Šīs domēna zonas izvēlas konkrētam reģionam orientētām vietnēm vai lokālam tirgus segmentam.

Šīs zonas ir izdalītas praktiski visām valstīm. Piemēram, Latvijas augstākā līmeņa domēniir . LV., Vācijai. DE, Apvienotajai Karalistei. UK u.c.

Dažas nacionālās zonas sastāv no nelatīņu rakstzīmēm: piemēram,. қ (Kazahstāna), 中国 (Ķīna). Tie ir orientēti uz vienas valodas nesējiem un veicina vietnes virzību konkrētajā interneta teritorijā. Latvijā interesanti varētu būt piem. līvu vai latgaļu domēni.

Starp nacionālajiem domēniem atsevišķi izdala reģionālos un subreģionālos.

Reģionālie domēnu zonas ir izveidotas 2014. gadā, tās var uzskatīt par jaunām. Viņas aptver konkrētu reģionu. EU — Eiropas Savienība US — Amerika vai pilsēta BERLIN Berlin. LONDON — Londona.

Apakšreģionālie domēnu zonas ir nedaudz sarežģītākas: pa kreisi uz nacionālo domēna zonu pievienojas vēl viena domēna zona, kas apzīmē konkrētu valsts reģionu. Piemēram:. BERLIN.DE.

Starptautiskās zonas.

Starptautiskie domēnu zonas tiks piemērotas internacionālajam projektam vai vietnei, kas orientēta uz plašu auditoriju.

No šīm domēna zonām. Aplūkosim populārākās starptautiskās zonas:

. COM (no angļu commercial) ir pirmais interneta domēns, kas tika ieviests 1985. gadā komerciālajām organizācijām.
. NET (no angļu. network) — ieviests 1985. gadā tīkliem un interneta pakalpojumu sniedzējiem.
. ORG (no angļu organizations) — ieviests 1985. gadā bezpeļņas organizācijām, fondiem, zinātniskiem un kultūras projektiem.
. INFO (no angļu valodas) — ieviests 2001. gadā informācijas un uzziņu portāliem.

Agrāk katra starptautiskā zona bija stingri nostiprināta par konkrētu darbības veidu. Tagad robežas ir noskalojošās un zonas tiek izmantotas bez ierobežojumiem. Piemēram, 2011. gadā reģistrēti vairāk nekā 100 miljoni domēnu zonā. COM. Bet ne visi ir saistīti ar komerciju.

Starptautiskas zonas tiks piemērotas jebkurai virzībai, jo nav stingra teritoriāla vai tematiska saistījuma. Pateicoties plašai auditorijas aptveršanai, šīs zonas veicina vietnes virzību.

Starptautiskajos domēnu nosaukumos ir apakškategorija – administratīvie domēni. Tie ir paredzēti noteiktām struktūrām. Administratīvajiem domēniem ir:

. COM – komerciālajām organizācijām,
. ORG – bezpeļņas organizācijām,
. EDU – izglītības iestādēm,
. BIZ ir biznesa struktūrām,
. GOV ir valdības organizācijām,
. MIL ir militārajām organizācijām,
. INFO – informācijas resursiem.

. GOV,. EDU un. MIL ir slēgtas zonas. Lai reģistrētu šos administratīvos domēnus, nepieciešami dokumenti, kas apliecina organizācijas piederību vienai no šīm jomām. Citiem zonām dokumenti nav nepieciešami, bet, ja vietne neatbilst pieteiktajai tematikai, domēna lietošanu var apstrīdēt.

Tematiskās zonas

Tematiskās domēna zonas (vai New gTLD) palīdz uzsvērt vietnes tēmu. Viņi akcentē uzmanību darbības jomai vai tīmekļa resursa virzībai:. CAFE,. CLUB,. HEALTH vai. BABY.

Tematiskās zonas radās 2016. gadā saistībā ar pieaugošo interesanto domēnu deficītu jau esošajās zonās. New gTLD dod plašus variantus un kombinācijas. Piemēram, pirmā līmeņa domēnu var izmantot kā frāzes vai vārda daļas turpinājumu: spa.salon.

© 2024 Domēni.lv